Cách tạo nhóm mới từ nhóm cũ trên zalo

Cách tạo nhóm mới từ nhóm cũ trên zalo đơn giản

Không chỉ bán hàng trên profile và zalo shop, nhóm chat zalo cũng là một kênh giúp thúc đẩy đơn hàng cực hiệu quả. Tạo nhóm mới từ nhóm cũ đang là cách mà người kinh doanh áp dụng rất nhiều để tận dụng tệp khách hàng sẵn có. Vậy cách tạo nhóm mới từ nhóm…

View project